SPECIÁLNÍ PÁSKY

MONTÁŽNÍ PÁSKY

Pás z nerezové oceli druh 201

Norma: ASTM A 240 Hrany: zaoblené


Montáž kabelů, ventilačních kanálů, stožárů, sloupů, dopravních značek; zavěšení dodatečného vybavení pro kabelové trasy, procesní soustavy trubek, sloupy; balení pro přepravu, spojování ocelových a plastových trubek do balíků, montáž nástavců flexibilních trubek a mnoho dalších. Díly provozované ve středně korozivním prostředí.

Městské a průmyslové prostředí se středním znečištěním. Vnitřní a venkovní místa vystavená střednímu a mírnému působení chloridů. Městská architektura, ocelové konstrukce, dopravní prostředky. Konstrukce telekomunikačních stožárů a energetické přenosové soustavy. Těžba uhlí. Podzemní konstrukce, silniční tunely, podzemní infrastruktura pro telekomunikace. Podniky potravinářského průmyslu.spożywczego.

Chemické složení

Druh Prvek, % (max.) *
C Si P S Mn Cr Ni Mo N
201 0,15 1,0 0,06 0,03 8,5-11,0 13,0-15,0 1,0-2,0 0,25 1,0

* Rozsah koncentrace prvků splňující požadavky na ocel druhu 201 podle ASTM A 240

Mechanické vlastnosti *

Druh Pevnost v tahu Smluvní mez plastifikace, min Průtah, min Tvrdost, max
Rm, MPa [Pp,02, MPa] [A80, %] HBW HRB
201 600-950 260 40 276 105

* Rozsah mechanických vlastností splňující požadavky na ocel druhu 201 podle ASTM A 240 v přesyceném stavu

Elektrické vlastnosti

Druh Magnetická permeabilita Elektrický odpor při 20°C
μ Ωxmm2/m
201 1,02 0,70

Charakteristika
materiálu

  • Odolnost proti korozi ve středně a mírně korozivním prostředí
  • Velmi vysoká mechanická pevnost
  • Vysoké mechanické vlastnosti usnadňují upínání bez ztráty materiálu
  • Odolnost proti oxidaci za vysokých teplot
  • Odolnost vůči nízké teplotě
  • Hladká konečná úprava všech povrchů