SPECIÁLNÍ PÁSKY

GDPR

Splnění informační povinnosti vůči vlastníkům osobních údajů zpracovávaných společností LOOB Sp. z o.o.

V souladu s požadavky čl.13 a 14 GDPR (nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES) LOOB Sp. z o.o. sděluje, že zpracovává osobní údaje a je jejich Správcem podle čl. 6 odst.1 GDPR. Fyzické osoby, jejichž osobní údaje zpracovává LOOB Sp. z o.o., mají právo na přístup ke svým údajům a požadovat jejich opravu, doplnění, korekci, přenášení, zapomenutí nebo omezení zpracování, a mají také právo vznést námitku proti jejich zpracování. Toto právo lze uplatnit v sídle společnosti LOOB Sp. z o.o. v Katovicích, ul. Pod Młynem 19 v době od 9.00 do 15.00 hod. LOOB Sp. z o.o. nezpracovává osobní údaje automatizovaným způsobem a tyto údaje neprofiluje. Kontakt na osobu odpovědnou za ochranu osobních údajů: biuro@loob.com.pl. LOOB Sp. z o.o. informuje o právu podat stížnost Dozorovému orgánu, kterým je předseda Úřadu pro ochranu osobních údajů. Níže uvádíme podrobné informace pro poskytovatele služeb a zákazníky (potenciální zákazníky):

Dodavatelé zboží a služeb

Vaše osobní údaje jsou v naší společnosti zpracovávány pro účely spojené s:

 • řádným plněním smlouvy - údaje jsou zpracovávány v rozsahu uzavřené smlouvy podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR;
 • plněním povinností vyplývajících z právních předpisů (vypořádání daní, účetnictví) – údaje jsou zpracovávány podle čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR;
 • případným vymáháním pohledávek a právními službami – údaje jsou zpracovávány podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR.

Údaje byly získány:

 • přímo od vás v souvislosti s předchozí aktivitou, např.: zaslání nabídky;
 • nebo od osoby řídící společnost, ve které pracujete – tato osoba vás označila jako osobu odpovědnou za kontakt s námi;
 • nebo z údajů zpřístupněných na veřejných webových stránkách, v telefonních seznamech nebo veřejných registrech.

Údaje budou zpracovávány po dobu 10 let od posledního kontaktu nebo do okamžiku, kdy obdržíme námitku proti jejich zpracování nebo požadavek na jejich odstranění. V případě obdržení námitky mohou být údaje i nadále zpracovávány, ale pouze do okamžiku promlčení nároků vyplývajících z nesprávného plnění smlouvy (pokud byla smlouva uzavřena) nebo do okamžiku, kdy vyprší povinnost uchovávat je vyplývající z právních předpisů, zejména povinnost uchovávat účetní doklady. Příjemci údajů mohou být pouze osoby pověřené zpracováním údajů a veřejné orgány oprávněné na základě zákona. Údaje mohou být poskytovány účetní kanceláři a dodavatelům IT služeb, kteří zpracovávají osobní údaje jménem správce. Máte právo požadovat po LOOB Sp. z o.o. přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu, odstranění, omezení zpracování, přenášení a vznést námitky proti zpracování.

Zákazníci (potenciální zákazníci)

Vaše osobní údaje jsou v naší společnosti zpracovávány pro účely spojené s:

 • navázáním obchodní spolupráce a komunikace – podle čl. 6 odst.1 písm. f) GDPR;
 • plněním povinností vyplývajících z právních předpisů (vypořádání daní, účetnictví) – údaje jsou zpracovávány podle čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR;
 • řádným plněním smlouvy – údaje jsou zpracovávány podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR
 • případným vymáháním pohledávek a právními službami – údaje jsou zpracovávány podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR

Údaje byly získány:

 • přímo od vás v souvislosti s předchozí aktivitou, např.: zasláním dotazu nebo provedením telefonátu ve věci nabídky;
 • nebo od osoby řídící společnost, ve které pracujete – tato osoba vás označila jako osobu odpovědnou za kontakt s námi nebo osobu, která se účastní námi poskytované služby;
 • nebo z údajů zpřístupněných na veřejných webových stránkách, v telefonních seznamech nebo veřejných registrech.

Údaje budou zpracovávány po dobu 10 let od posledního kontaktu nebo do okamžiku, kdy obdržíme námitku proti jejich zpracování nebo požadavek na jejich odstranění. V případě obdržení námitky mohou být údaje i nadále zpracovávány, ale pouze do okamžiku promlčení nároků vyplývajících z nesprávného plnění smlouvy (pokud byla smlouva uzavřena) nebo do okamžiku, kdy vyprší povinnost uchovávat je vyplývající z právních předpisů, zejména povinnost uchovávat účetní doklady. Příjemci údajů mohou být pouze osoby pověřené zpracováním údajů a veřejné orgány oprávněné na základě zákona. Vaše údaje mohou být poskytovány účetní kanceláři, dodavatelům IT služeb a dodavatelům dopravních služeb, kteří zpracovávají osobní údaje jménem správce. Máte právo požadovat po LOOB Sp. z o.o. přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu, odstranění, omezení zpracování, přenášení a vznést námitky proti zpracování.