SPECIÁLNÍ PÁSKY

MONTÁŽNÍ PÁSKY

Pás z nerezové oceli druh 1.4016 / AISI 430

Norma: EN 10088-2 Hrany: zaoblenéMontáž kabelů, ventilačních kanálů, stožárů, sloupů, dopravních značek; zavěšení dodatečného vybavení pro kabelové trasy, procesní soustavy trubek, sloupy; balení pro přepravu, spojování ocelových a plastových trubek do balíků, montáž nástavců flexibilních trubek a mnoho dalších. Díly provozované ve středně korozivním prostředí.

Interiérové architektonické aplikace, díly používané v klimatizovaných místnostech. Konstrukční a stavební aplikace ve středně korozivním prostředí. Díly provozované při velkém teplotním gradientu, vystavené silné oxidaci při vysoké teplotě. Uplatnění v zemědělství, dopravní aplikace.

Chemické složení

Druh Prvek, % (max.) *
C Si P S Mn Cr Ni Mo N
1.4016 0,08 1,0 0,040 0,015 1,0 16,0-18,0 - - -

* Rozsah koncentrace prvků splňujících současně požadavky EN 10088-2

Mechanické vlastnosti *

Druh Pevnost v tahu Smluvní mez
plastifikace , min
Průtah, min Tvrdost, max
Rm, MPa [Pp,02, MPa] [A80, %] HBW HRB
1.4016 450-600 260 20 183 89

* Rozsah mechanických vlastností splňující současně požadavky EN 10088-2 v přesyceném stavu

Elektrické vlastnosti

Druh Magnetická permeabilita Elektrický odpor při 20°C
μ Ωxmm2/m
1.4016 600 – 1100 0,60

Charakteristika
materiálu

  • Střední mechanická pevnost
  • Odolnost proti oxidaci za vysokých teplot
  • Odolnost vůči nízké teplotě
  • Tepelná roztažnost nižší než u austenitických druhů
  • Hladká konečná úprava všech povrchů