SPECIÁLNÍ PÁSKY

MONTÁŽNÍ PÁSKY

Taśma ze stali nierdzewnejPás z nerezové oceli druh 1.4404 / AISI 316 L

Norma: EN 10088-2 Hrany: zaoblenéMontáž kabelů, ventilačních kanálů, stožárů, sloupů, dopravních značek; zavěšení dodatečného vybavení pro kabelové trasy, procesní soustavy trubek, sloupy; balení pro přepravu, spojování ocelových a plastových trubek do balíků, montáž nástavců flexibilních trubek a mnoho dalších. Díly provozované ve velmi agresivním korozivním prostředí. Vnitřní a venkovní místa s vysokou vlhkostí a přítomností chloridů.

Mořské prostředí a přímořské pobřežní oblasti. Vybavení lodí. Silně znečištěné městské a průmyslové prostředí. Silnice, na kterých se používá posypová sůl. Prvky chráněné před přirozeným omýváním srážkami. Podniky chemického, petrochemického, celulózového a papírenského a textilního průmyslu s vysokými emisemi znečišťujících látek. Průmysl těžby uhlí a měděné rudy v oblastech vystavených působení chloridů. Prostory vystavené plynovým spalinám obsahujícím sírany. Podzemní konstrukce, silniční tunely.

Chemické složení

Druh Prvek, % (max.) *
C Si P S Mn Cr Ni Mo N
1.4401 0,07 0,75 0,045 0,015 20 16,5-18 10,0-13,0 2,0-2,5 0,1

* Rozsah koncentrace prvků splňujících současně požadavky EN 10088-2

Mechanické vlastnosti *

Druh Pevnost v tahu Smluvní mez plastifikace, min Průtah, min Tvrdost, max
Rm, MPa [Pp,02, MPa] [A80, %] HBW HRB
1.4401 530-680 240 40 217 95

* Rozsah mechanických vlastností splňující současně požadavky EN 10088-2 v přesyceném stavu

Elektrické vlastnosti

Druh Magnetická permeabilita Elektrický odpor při 20°C
μ Ωxmm2/m
1.4401 1,008 0,75

Charakteristika
materiálu

  • Vysoká mechanická pevnost
  • Splňuje požadavky nejnáročnějších pracovních prostředí
  • Odolnost proti oxidaci za vysokých teplot
  • Odolnost vůči nízké teplotě
  • Hladká konečná úprava všech povrchů