SPECIÁLNÍ PÁSKY

MONTÁŽNÍ PÁSKY

Pás z nerezové oceli druh 1.4301 / AISI 304

Norma: EN 10088-2 Hrany: zaoblenéMontáž kabelů, ventilačních kanálů, stožárů, sloupů, dopravních značek; zavěšení dodatečného vybavení pro kabelové trasy, procesní soustavy trubek, sloupy; balení pro přepravu, spojování ocelových a plastových trubek do balíků, montáž nástavců flexibilních trubek a mnoho dalších. Díly provozované ve středně korozivním prostředí.

Městské a průmyslové prostředí se středním znečištěním. Vnitřní a venkovní místa vystavená působení chloridů. Podniky chemického a potravinářského průmyslu, nemocniční budovy. Konstrukce telekomunikačních stožárů a energetické přenosové soustavy. Těžba uhlí v oblastech exponovaných výskytu chloridů. Podzemní konstrukce, silniční tunely, podzemní infrastruktura pro telekomunikace.

Chemické složení

Druh Prvek, % (max.) *
C Si P S Mn Cr Ni Mo N
1.4301 0,07 0,75 0,045 0,015 2 17,5-19,5 8,0-10,5 - 0,1

* Rozsah koncentrace prvků splňujících současně požadavky EN 10088-2

Mechanické vlastnosti *

Druh Pevnost v tahu Smluvní mez plastifikace, min Průtah, min Tvrdost, max
Rm, MPa [Pp,02, MPa] [A80, %] HBW HRB
1.4301 540-740 230 45 201 92

* Rozsah mechanických vlastností splňující současně požadavky EN 10088-2 v přesyceném stavu

Elektrické vlastnosti

Druh Magnetická permeabilita Elektrický odpor při 20°C
μ Ωxmm2/m
1.4301 1,008 0,73

Charakteristika
materiálu

  • Odolnost proti korozi ve středně a mírně korozivním prostředí
  • Vysoká mechanická pevnost
  • Optimální kombinace odolnosti proti korozi a mechanických vlastností
  • Odolnost proti oxidaci za vysokých teplot
  • Odolnost vůči nízké teplotě
  • Hladká konečná úprava všech povrchů